Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
6795 7dc4
spirit-of-adventure

October 11 2017

spirit-of-adventure
8071 afb6 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakhal khal

October 06 2017

spirit-of-adventure
1938 96e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakhal khal

September 28 2017

spirit-of-adventure
Reposted fromFlau Flau

August 19 2017

spirit-of-adventure
Reposted frombluuu bluuu viakhal khal
spirit-of-adventure
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viawarkocz warkocz
spirit-of-adventure
1154 871c

August 18 2017

spirit-of-adventure
5485 c692 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viascorpix scorpix
spirit-of-adventure

July 20 2017

spirit-of-adventure
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaaleksandrowe aleksandrowe
spirit-of-adventure
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadotknij dotknij

July 18 2017

spirit-of-adventure

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viakhal khal
spirit-of-adventure

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viakhal khal

July 14 2017

spirit-of-adventure
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak vianotnow notnow

July 13 2017

spirit-of-adventure
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viazupson zupson

July 12 2017

spirit-of-adventure

July 10 2017

spirit-of-adventure
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl