Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

spirit-of-adventure
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaaleksandrowe aleksandrowe
spirit-of-adventure
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadotknij dotknij

July 18 2017

spirit-of-adventure

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viakhal khal
spirit-of-adventure

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viakhal khal

July 14 2017

spirit-of-adventure
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak vianotnow notnow

July 13 2017

spirit-of-adventure
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viazupson zupson

July 12 2017

spirit-of-adventure

July 10 2017

spirit-of-adventure
1255 e636
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz

July 04 2017

spirit-of-adventure
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viacynamon cynamon
spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
3619 7b70
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
1355 37f5 500

June 10 2017

3413 0f87 500
8802 d580
Reposted frombuddhablink buddhablink viarudzinska rudzinska
spirit-of-adventure

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarudzinska rudzinska
spirit-of-adventure
Reposted fromDennkost Dennkost viachildren children

June 05 2017

8462 f5a4 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaelentarie elentarie

June 02 2017

spirit-of-adventure
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viaretaliate retaliate

May 31 2017

spirit-of-adventure
0110 d154 500
Jeanloup Sieff
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazodynniwie zodynniwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl