Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

8326 86ec 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viarudzinska rudzinska
spirit-of-adventure
8964 b16a 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viaMountainGirl MountainGirl

March 31 2017

spirit-of-adventure
1312 f743 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaoll oll
spirit-of-adventure

March 29 2017

spirit-of-adventure
2409 3961
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaoll oll
spirit-of-adventure
4150 2339 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico viastonerr stonerr

March 06 2017

spirit-of-adventure
2766 6147
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaJulaHeart JulaHeart

March 01 2017

spirit-of-adventure
6478 d929
Reposted fromminna minna viabesomeoneelse besomeoneelse
6189 8c35
Reposted fromohwowrachel ohwowrachel viaheroine88 heroine88

February 25 2017

spirit-of-adventure
1841 f0a5
Reposted fromiamstrong iamstrong

February 21 2017

spirit-of-adventure
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viamagdanestor magdanestor
spirit-of-adventure
1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagdanestor magdanestor
spirit-of-adventure
Reposted fromFlau Flau viaLejen Lejen

February 20 2017

spirit-of-adventure
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaramazow karamazow

February 15 2017

spirit-of-adventure
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaPicki91 Picki91

February 14 2017

spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
7241 44fa

July 10 2015

spirit-of-adventure
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viapinkdress pinkdress

July 09 2015

spirit-of-adventure
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl