Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

spirit-of-adventure
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl vianotnow notnow

December 04 2017

spirit-of-adventure

November 27 2017

spirit-of-adventure
3647 d5aa
Reposted fromczinok czinok viarudzinska rudzinska

November 26 2017

spirit-of-adventure
Reposted frombluuu bluuu viaBrainy Brainy

October 18 2017

spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
spirit-of-adventure
6795 7dc4
spirit-of-adventure

October 11 2017

spirit-of-adventure
8071 afb6 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianieobecnosc nieobecnosc

October 06 2017

spirit-of-adventure
1938 96e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc

September 28 2017

spirit-of-adventure
Reposted fromFlau Flau

August 19 2017

spirit-of-adventure
Reposted frombluuu bluuu vianieobecnosc nieobecnosc
spirit-of-adventure
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viawarkocz warkocz
spirit-of-adventure
1154 871c

August 18 2017

spirit-of-adventure
5485 c692 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viascorpix scorpix
spirit-of-adventure

July 20 2017

spirit-of-adventure
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaaleksandrowe aleksandrowe
spirit-of-adventure
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadotknij dotknij

July 18 2017

spirit-of-adventure

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vianieobecnosc nieobecnosc
spirit-of-adventure

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl